Zapytaj o wycenę

Kompletacja zamówień w magazynie fulfilment: optymalizacja procesów

22.03.2024

Efektywność operacji magazynowych jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie firm e-commerce na rynku. Magazyny fulfillment, stanowiące serce logistyki e-commerce, odgrywają niebagatelną rolę w zapewnieniu płynności i szybkości dostaw. Centralnym elementem tych operacji jest kompletacja zamówień w magazynie fulfillment, która bezpośrednio wpływa na satysfakcję klienta i efektywność kosztową firmy.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez MWPVL International, koszty związane z procesem kompletacji w magazynach fulfillment mogą stanowić nawet 55% całkowitych operacyjnych kosztów magazynowania. W takim kontekście, nawet niewielkie usprawnienia w organizacji przestrzeni i metodach kompletacji mogą przynieść znaczące oszczędności i poprawę wydajności. Dodatkowo, raport “Future of Fulfillment Vision Study” przeprowadzony przez Zebra Technologies wskazuje, że 78% firm logistycznych wdrożyło nowoczesne technologie do 2023 roku, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku w zakresie szybkości i dokładności dostaw.

W obliczu tych danych, coraz więcej firm e-commerce i operatorów logistycznych poszukuje skutecznych sposobów na optymalizację swoich procesów magazynowych. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie najnowszych trendów i metod w organizacji przestrzeni magazynowej, które przyczyniają się do efektywnej kompletacji zamówień w magazynie fulfillment. Zapraszamy do lektury, która jest przewodnikiem po najlepszych praktykach w dziedzinie zarządzania przestrzenią magazynową, mającym na celu wypracowanie konkurencyjnej przewagi na rynku e-commerce.

 

Podstawy organizacji przestrzeni magazynowej

Kluczowe zasady efektywnej organizacji przestrzeni w magazynie fulfillment koncentrują się na kilku obszarach, które pomagają zwiększyć wydajność i zadowolenie klienta, a także zmniejszyć koszty operacyjne.

W pierwszej kolejności, w biznesie e-commerce to klient jest najważniejszy, zatem skupienie na nim pozwala wprowadzić takie metody, aby był on usatysfakcjonowany na końcu ścieżki dostawy towaru. W związku z tym przed operatorem fulfillment stoi wyzwanie optymalizacji procesów realizacji zamówień i zapewnienie terminowych dostaw z przesyłkami odpowiadającym normom oraz oczekiwaniom klientów końcowych. Pozwala to nie tylko rzetelnie dostarczać wybrany towar, ale przede wszystkim doskonale wpływa na pozytywny rozwój relacji biznesowych i zwiększa lojalność klientów wobec sklepu e-commerce.

W tym samym aspekcie, we współpracy z dostawcą usług fulfillment, należy zwrócić uwagę na proces projektowania. Mając do czynienia z wieloaspektowym procesem projektowania, ważne jest zapewnienie regularnych konsultacji z wykonawcami, menadżerami, operatorami, dostawcami sprzętu, budowniczymi i architektami, z którymi można uzgodnić najważniejsze opcje projektowe. Jednocześnie muszą być one oceniane pod kątem osiągnięcia celów zarówno poprzez analizę ilościową, jak i jakościową, aby upewnić się, że opcje są dobrze przemyślane i opłacalne​​.

Kompletacja zamówień w magazynie fulfillment – strategie magazynowe

Tym samym płynnie przejdźmy do strategii magazynowych, które w równie ważnym stopniu odpowiadają za powodzenie efektywnej organizacji przestrzeni dla dobrze działającego procesu kompletacji.

W skład tych strategii wchodzi ta związana ze składowaniem. Możemy tu wyróżnić takie działania jak cross-docking, gdzie przychodzące towary są bezpośrednio przekazywane z pojazdów przychodzących do pojazdów wychodzących, omijając długoterminowe przechowywanie. Ma to niebagatelne znaczenie dla obniżenia kosztów utrzymania zapasów i przyspieszenie realizacji zamówień.

Wykorzystanie właściwego systemu przechowywania zapasów w magazynie jest, z kolei, kluczowe dla optymalizacji procesów kompletacji, pakowania i wysyłki, co zapewnia dokładność, efektywność i szybkość zamówień​​.

Samo zarządzanie zapasami jest niezbędne do określenia ilości zapasów, potrzebnej przestrzeni magazynowej i najlepszego planu magazynu dla Twoich potrzeb​​.

Kolejna strategia związana jest z kompletacją zamówień. Efektywne strategie kompletacji, takie jak kompletacja strefowa, gdzie magazyn jest podzielony na różne strefy i każdy zbieracz jest przydzielony do określonej strefy, mogą poprawić efektywność, skracając czasy zbierania i zmniejszając odległości dzielące położenie poszczególnych towarów.

Niemniej ważne jest szkolenie personelu magazynowego. W tym miejscu należy upewnić się, że osoby zarządzające magazynem są zadowolone i dobrze poinformowane o oczekiwaniach oraz o tym, jak mogą odnieść sukces w swoich rolach. Wprowadzenie nowego układu magazynu wymaga stworzenia procedury szkoleniowej, aby każdy pracownik magazynu znał przepływ i wiedział, co robić, aby utrzymać płynny ruch na planie piętra​​.

W tym procesie przydatne jest zastosowanie i wdrożenie metodyki 5S w magazynie. Doświadczony specjalista do spraw logistyki wie, że może ona znacząco zwiększyć produktywność, redukować odpady, poprawiać bezpieczeństwo i zwiększać satysfakcję pracowników, a w konsekwencji także klientów​​.

Na koniec warto wspomnieć również o strategii minimalizacji obsługi ręcznej. Jednym z głównych celów optymalizacji układu magazynu jest zminimalizowanie ręcznego obsługiwania produktów do 3-5 dotknięć, podczas gdy są one w magazynie, ponieważ więcej dotknięć oznacza wyższe koszty​​.

Podstawy organizacji przestrzeni magazynowej

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ZARZĄDZANIU MAGAZYNEM: https://oexfulfilio.com/innowacyjne-podejscie-do-fulfillment-w-e-commerce-jak-obnizyc-koszty-i-poprawic-efektywnosc/

Nowoczesne metody kompletacji w magazynie fulfillment

W ramach omawiania nowoczesnych metod kompletacji wykorzystywanych w magazynach fulfillment, warto zwrócić uwagę na nowoczesne technologie takie jak kompletacja oparta na świetle (pick-to-light), kompletacja głosowa (voice picking) oraz kompletacja z wykorzystaniem robotów i automatyzacji. Każda z tych metod oferuje szereg korzyści, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności procesu kompletacji, redukcji błędów oraz poprawy ergonomii pracy.

Kompletacja oparta na świetle (pick-to-light) w magazynie fulfillment

Metoda ta polega na wykorzystaniu świetlnych wskaźników, które kierują pracowników magazynowych do prawidłowych lokacji z towarami, znacznie zwiększając dokładność kompletacji. Przykładowo, w przypadku systemu pick-to-light, średnia dokładność kompletacji zamówień może osiągać 99,4%, co oznacza, że z miliona zamówień jedynie 6 000 mogłoby zostać błędnie skompletowanych, podkreślając wagę implementacji takich technologii w celu maksymalizacji dokładności zamówień​​.

Kompletacja głosowa (voice picking) w magazynie fulfillment

Voice picking wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy do kierowania pracowników do lokalizacji produktów oraz potwierdzania wykonanych czynności za pomocą komend głosowych. Pozwala to na bardziej naturalne i ergonomiczne podejście do procesu kompletacji.

Automatyzacja i roboty w kompletacji zamówień w magazynie fulfillment

Automatyzacja i roboty wspierające procesy kompletacji zmieniają oblicze magazynów fulfillment, oferując nie tylko poprawę szybkości i dokładności, ale również zmniejszenie kosztów operacyjnych i lepszą ergonomię pracy. Może ona obejmować różnorodne technologie, od prostych systemów transportowych po zaawansowane roboty mobilne, wspomagające lub całkowicie zastępujące pracę człowieka w procesie kompletacji.

OEX Fulfilio, jako firma dostosowująca swoje rozwiązania do ciągle rozwijających się potrzeb klientów z obszaru e-commerce, może zastosować wymienione metody kompletacji, aby sprostać oczekiwaniom rynku oraz zapewnić szybką i bezbłędną realizację zamówień. Implementacja takich nowoczesnych technologii pozwala nie tylko na optymalizację procesów magazynowych, ale również na podniesienie poziomu zadowolenia klientów poprzez szybsze i dokładniejsze realizacje zamówień. Za celami związanymi z procesami kompletacji idą również kluczowe cele biznesowe, takie jak zwiększenie wydajności, redukcja błędów, poprawa ergonomii pracy, a co za tym idzie – zwiększenie konkurencyjności na rynku e-commerce​​​​.

Nowoczesne metody kompletacji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ORGANIZACJI PRZESTRZENI W MAGAZYNIE FULFILLMENT: https://oexfulfilio.com/magazyn-fulfillment-organizacja-przestrzeni-dla-efektywnego-procesu-kompletacji/

Kompletacja zamówień w magazynie fulfillment – technologiczne wsparcie

Technologiczne wsparcie procesu kompletacji, w tym systemy zarządzania magazynem (WMS) i systemy klasyfikacji, odgrywają kluczową rolę w efektywności operacji magazynowych. WMS jako oprogramowanie zaprojektowane do nadzorowania i optymalizacji różnych procesów w magazynie lub centrum dystrybucyjnym, wspiera redukcję marginesów błędów, minimalizując przy tym koszty operacyjne. Jak powszechnie wiadomo, zasadniczą korzyścią biznesową wynikającą z korzystania z systemów WMS jest zwiększenie ogólnej produktywności poprzez automatyzację rutynowych zadań, takich jak śledzenie zapasów i kompletowanie zamówień​​.

Innymi korzyściami  z wdrożenia WMS w operacjach logistycznych są:

Real-time Inventory Tracking and Control

WMS zapewnia niespotykaną dotąd widoczność w magazynie, eliminując sytuacje, w których zapasy stają się zapomniane, zgubione lub nieodpowiednio umieszczone​​.

Improved Order Fulfillment and Accuracy

Inteligentne algorytmy WMS optymalizują trasy kompletacji zamówień, redukując czas kompletacji i minimalizując prawdopodobieństwo błędów, co umożliwia firmom oferowanie opcji dostawy tego samego dnia lub na następny dzień​​.

Efficient Space Optimization

WMS transformuje magazyny z prostych obiektów składowych w dynamiczne, wysoce efektywne przestrzenie, zapewniając, że każdy centymetr kwadratowy jest wykorzystywany efektywnie, co przekłada się na zmniejszenie potrzeby niepotrzebnych rozbudów czy wynajmowanych obiektów magazynowych​​.

Ponadto, WMS poprawiają efektywność zarządzania zapasami poprzez monitorowanie ich poziomów, zwiększanie wydajności procesów kompletacji i poprawę procesów realizacji zamówień. Dzięki automatyzacji różnych procesów zarządzania zapasami, WMS dostarcza wszystkie niezbędne informacje do płynnego prowadzenia operacji magazynowych bez konieczności spędzania cennego czasu na poszukiwanie danych​​.

WMS również odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw, zarządzając procesami realizacji zamówień, od odbioru surowców po wysyłkę gotowych towarów, zapewniając, że cała operacja jest utrzymana w porządku, a towary są przechowywane i sortowane poprawnie, a także wysyłane i śledzone dokładnie​​.

Wybór partnera logistycznego, który wykorzystuje nowoczesny system WMS jest kluczowy dla skalowalności Twojej firmy. Z czasem, w miarę wzrostu biznesu, zarządzanie magazynem i zapasami stanie się jeszcze bardziej skomplikowane. Dlatego istotne jest, aby zainwestować we współpracę z firmą logistyczną, która będzie się rozwijała się razem z Twoją firmą, nawet jeśli na początku nie będziesz korzystać ze wszystkich funkcji WMS​​.

Kompletacja zamówień w magazynie fulfillment – korzyści z optymalizacji procesu

Optymalizacja procesu kompletacji przynosi znaczące korzyści dla firm e-commerce, które mogą przekładać się na wzrost szybkości realizacji zamówień, redukcję kosztów operacyjnych oraz poprawę satysfakcji klientów. Automatyzacja procesu kompletacji, eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych i optymalizuje zarządzanie magazynem dla lepszego zarządzania zapasami, co z kolei zwiększa prędkość dostaw​​.

Na przykład, systemy takie jak Shopify Fulfillment Network umożliwiają automatyzację różnych aspektów przetwarzania i wysyłki zamówień, od zarządzania zapasami po wybór najbardziej opłacalnych opcji wysyłki. Dzięki scentralizowaniu tych funkcji możliwe jest śledzenie w czasie rzeczywistym i szybsze realizacje, co czyni cały proces kompletacji bardziej wydajnym​​.

W OEX Fulfilio praktyką jest zintegrowanie z systemami po stronie klienta, dlatego real-time tracking jest jedną z tych korzyści, które pozwalają na całodobowe śledzenie nie tylko dróg dotarcia przesyłek, ale i zaopiekowanie się zwrotami czy reklamacjami.

Zastosowanie optymalizacji i automatyzacji procesu kompletacji w e-commerce, jak wskazano na Data4eCom, może obejmować integrację z systemami zarządzania zamówieniami (OMS), zapewniającymi widoczność na każdym etapie zamówienia, od zapasów po status zamówienia, co umożliwia szybszą i bardziej efektywną obsługę zamówień​​.

Jedną z kluczowych korzyści optymalizacji kompletacji, jak pokazuje badanie Material Handling Institute (MHI), jest potencjalne obniżenie kosztów do 40%, w tym oszczędności na kosztach pracy, zmniejszenie wydatków na magazynowanie i optymalizacja tras transportowych​​.

Oprócz poprawy operacyjnej, optymalizacja procesu kompletacji może również zwiększyć skalowalność działalności handlowej, dostosowując się do rosnących wolumenów zamówień i rozszerzających się katalogów produktów, zapewniając niezbędną skalowalność do wsparcia wzrostu biznesu​​.

Wdrożenie zaawansowanych systemów zarządzania magazynem i optymalizacji kompletacji może dać firmom e-commerce znaczącą przewagę konkurencyjną, oferując szybsze, bardziej dokładne i bardziej opłacalne usługi w porównaniu do konkurentów, co z kolei może poprawić ogólną satysfakcję i lojalność klientów

Technologiczne wsparcie procesu kompletacji

Kompletacja zamówień w magazynie fulfillment – wyzwania i problemy

W procesie kompletacji magazyny fulfillment napotykają różnorodne wyzwania, które mogą wpłynąć na efektywność i satysfakcję klienta. Jednym z takich problemów są błędy w pakowaniu, które mogą prowadzić do uszkodzeń towaru podczas transportu, zwiększając liczbę zwrotów i negatywnie wpływając na wizerunek firmy. Aby uniknąć tych błędów, firmy mogą optymalizować materiały i metody pakowania oraz przestrzegać regulacji przewoźników dotyczących pakowania i etykietowania​​.

Partnerstwo z przewoźnikami i firmami kurierskimi

Innym wyzwaniem są opóźnienia w dostawach i uszkodzenia przesyłek, które mogą negatywnie wpłynąć na doświadczenie klienta. Partnerstwo z renomowanymi przewoźnikami oraz inwestycja w wysokiej jakości materiały pakowe mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka opóźnień i uszkodzeń​​. OEX Fulfilio współpracuje z największymi firmami kurierskimi, które dbają o politykę dostarczania przesyłek bez uszkodzeń.

Zarządzanie magazynem kompletacji zamówień

Zarządzanie magazynem to kolejny obszar, w którym mogą wystąpić problemy, takie jak nieefektywne trasy kompletacji zamówień czy złe zarządzanie personelem, co prowadzi do opóźnień i błędów. Wdrożenie optymalizacji układu magazynu oraz systemów zarządzania magazynem (WMS) może znacząco poprawić wydajność procesu kompletacji​​.

Skalowalność rozwiązań fulfillment dla kompletacji zamówień

Wyzwania związane ze skalowalnością są szczególnie widoczne podczas sezonowych szczytów zamówień, kiedy to firmy muszą szybko i efektywnie zwiększyć swoje zdolności przetwarzania bez znaczącego wzrostu kosztów. Inwestycja w skalowalne rozwiązania fulfillment, takie jak elastyczne systemy zarządzania magazynem i zaawansowane technologie automatyzacji, może pomóc firmom w zarządzaniu zmiennym popytem​​.

Fulfillment omnichannel

Kompleksowość fulfillmentu omnichannel, obejmująca zarządzanie wieloma kanałami sprzedaży, stanowi kolejne wyzwanie. Inwestycja w platformy fulfillmentu omnichannel i integracja danych dotyczących zamówień i zapasów na wszystkich kanałach sprzedaży może pomóc w zarządzaniu tymi złożonościami​​. W ostatnim czasie OEX Fulfilio zacieśniło współpracę z agencją SellerSwitch, która wspiera wdrażanie sprzedaży na popularnych marketplace’ach w Polsce i za granicą.

Zarządzanie sezonowymi szczytami sprzedażowymi

Podczas sezonowych szczytów, jak okres świąteczny, firmy mogą napotkać wyzwania związane z zarządzaniem zwiększoną liczbą zamówień i zapasów. Partnerstwo z zaufanymi dostawcami usług logistycznych 3PL, wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania fluktuacjami wolumenu oraz zapewnienie elastycznej siły roboczej mogą pomóc w zarządzaniu tymi wyzwaniami​​.

Dzięki zrozumieniu tych wyzwań i zastosowaniu odpowiednich strategii i technologii, firmy mogą znacznie poprawić efektywność procesu kompletacji, redukować koszty, a także zwiększać satysfakcję i lojalność klientów.

Wyzwania i problemy w procesie kompletacji

Podsumowanie

Podsumowując, efektywna organizacja przestrzeni magazynowej i optymalizacja procesu kompletacji w magazynach fulfillment stanowią fundamenty niezbędne do utrzymania konkurencyjności w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce.

W przyszłości możemy spodziewać się dalszego rozwoju i innowacji w obszarze kompletacji i organizacji przestrzeni magazynowej. Rozwiązania takie jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i robotyka będą miały coraz większy wpływ na automatyzację i optymalizację procesów magazynowych, prowadząc do jeszcze większej efektywności i zdolności adaptacyjnych magazynów do wymagań rynkowych. Ponadto, rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju i praktyk ekologicznych może kształtować przyszłe podejścia do projektowania i zarządzania przestrzenią magazynową, podkreślając potrzebę innowacyjnych rozwiązań, które są nie tylko wydajne, ale również zrównoważone.

Skontaktuj się z nami!