Zapytaj o wycenę

Efektywność procesu kompletacji

05.10.2021

Kompletacja w praktyce składa się z dwóch odrębnych procesów: zbieranie towaru z półek (PICKING) i pakowanie (PACKING). Poprawa efektywności tych procesów zależy zarówno od warunków lokalnych, jak i od wsparcia informatycznego.

Efektywność PICKINGU:

 • W magazynach wspieranych przez WMS można podnosić znacząco wydajność tego procesu poprzez między innymi:
  • Efektywne ścieżki zbiórki (system prowadzi magazyniera najkrótszą drogą do poszczególnych produktów)
  • Multi-order-picking – podczas jednego przejścia lub przejazdu (np. z wielopółkowym wózkiem kompletacyjnym) magazynier zbiera produkty do wielu zamówień
  • Zbieranie „jedynek” (wariant MOP) – w przypadku wielu zamówień na ten sam produkt (np. książka w promocji) można przywieźć do stacji pakowania całą paletę lub odliczoną pod zamówienia liczbę tego samego produktu do wysyłki.
 • W magazynach bez WMS zbiórka może być wspierana poprzez:
  • Agregację zamówień ze strony (lub z ERP) do pliku w celu uruchomienia zbiórki zgrupowanej puli produktów
  • Wydruki list zbiórkowych z kolejnością produktów na liście odpowiadającą kolejności regałów i położenia produktów w magazynie
  • Oznakowanie pomocnicze regałów (np. rzędy oznaczone markami produktów, półki kodami lub nazwami produktów)

Efektywność PACKINGU:

 • Wsparcie systemowe: system kontroli pakowania z wykorzystanie skanera kodów kreskowych, automatyzacją wydruków itp.
 • Wygodne stanowisko: odpowiednia powierzchnia robocza blatu, zasobniki na kartony do pakowania i wypełniacze, taśmy, nożyki i wszystkie niezbędne narzędzia w zasięgu ręki, mata sprężysta pod stopami pracownika
 • Jednokierunkowy przepływ towarów przez stanowisko (z prawej na lewą lub odwrotnie)
 • Odpowiednio oznaczone i obszerne miejsca na odkładanie gotowych paczek w zasięgu ręki (np. na taśmociąg) lub max 2-3 kroków (kosze czy palety)

Skontaktuj się z nami!