Zapytaj o wycenę
Fill 1

Porozmawiajmy o Twoim biznesie

Skontaktuj się z nami!
Wspólnie dobierzemy usługi najlepiej
dostosowane do Twoich potrzeb.

oferta@oexfulfilio.com

Zadaj szybkie pytanie

Biuro i adres korespondencyjny

Centrum Dystrybucji
  Fulfilio jest administratorem Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. RODO daje ci prawo do dostępu do danych, możesz również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania. Więcej informacji o Twoich prawach i przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności: https://oexfulfilio.com/privacy-policy/.

  *w związku z licznymi zapytaniami, informujemy, że za zwroty z Aliexpress odpowiada firma U-Speed: sup.return@u-speedex.com.hk

  Biuro i adres korespondencyjny

  Fulfilio Sp. z o.o.
  ul. Klimczaka 1 / 02-797 Warszawa

  +48 797 595 760biuro@oexfulfilio.com

  NIP: 522-30-90-899, KRS: 0000675541, REGON: 367184406
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
  Kapitał zakładowy 6 091 950,00 zł opłacony w całości

  Centrum Dystrybucji

  ul. Łubińska 10 / 05-532 Łubna

  Zobacz na mapie

  Przyjmuję do wiadomości, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych, przekazanych w formularzu kontaktowym na stronie www.oexebusiness.com jest Fulfilio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, kod pocztowy 02-797, tel.: +48 222302042,e-mail: biuro@oexfulfilio.com
  2. W sprawach związanych z podanymi przeze mnie danymi osobowymi mogę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Maciej Kaczmarski iodo@oexfulfilio.com.
  3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora moich danych osobowych jest wyrażona przeze mnie zgoda, a także w przypadku ewentualnych roszczeń – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
  4. Moje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów udzielenia przez Fulfilio Sp. z o.o.. informacji zwrotnej na zadane przeze mnie pytanie/a, w przypadku ewentualnych roszczeń – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi ustosunkowanie się do zadanego pytania.
  6. Moje dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  7. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, którzy uprawnieni są do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
  8. Administrator nie zamierza przekazywać moich danych do państwa trzeciego ani, do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem usług świadczonych przez Google Analytics, Google AdWords.
  9. Mam prawo żądać od Administratora dostępu do moich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  10. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia na adres: biuro@oexfulfilio.com i jednocześnie iodo@oexfulfilio.com Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. W oparciu o moje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec mnie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

  Skontaktuj się z nami!