Zapytaj o wycenę

Magazyn fulfillment: Organizacja przestrzeni dla efektywnego procesu kompletacji

15.02.2024

Magazyn fulfillment odgrywa kluczową rolę w logistyce e-commerce, a efektywne kompletowanie zamówień jest kluczowe dla satysfakcji klienta. Rynek fulfillmentu dynamicznie rośnie, a klienci oczekują coraz szybszych dostaw. Przemyślana organizacja przestrzeni w magazynie fulfillment, obejmująca strefy, wyposażenie i strategie kompletacji, może znacząco skrócić czas realizacji zamówień, zminimalizować błędy i obniżyć koszty. Optymalizacja procesu kompletacji może przynieść oszczędności rzędu 20-30%. W tym artykule przedstawimy kluczowe elementy efektywnej organizacji magazynu fulfillment.

 

Układ stref w magazynie fulfillment

Przemyślany układ stref w magazynie fulfillment jest kluczowy dla efektywnego procesu kompletacji. Odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych stref pozwala na optymalizację przepływu towarów i ludzi, co przekłada się na szybszą realizację zamówień i mniejszą ilość błędów.

Wystarczy wspomnieć, że według danych Statista, w 2023 roku globalny rynek fulfillmentu osiągnął wartość 427 miliardów dolarów, a do 2028 roku ma wzrosnąć do 633 miliardów dolarów.

Dlatego warto wiedzieć, jak poszczególne strefy magazynu fulfillment, ich funkcje wywierają wpływ na proces kompletacji.

Strefa przyjęcia towaru: usprawnienie rozładunku i kontroli dostaw

Magazyn fulfillment powinien składać się z kilku kluczowych stref. Strefa przyjęcia towaru jest pierwszym etapem procesu magazynowania i ma kluczowe znaczenie dla jego efektywności. Od sprawnego rozładunku i kontroli dostaw zależy dalszy przepływ towarów i terminowość realizacji zamówień.

Specjaliści logistyki wymieniają kilka najlepszych metod usprawnienia przyjęcia towaru.

 • Dokładne planowanie dostaw

Pozwala na sprawne i dokładne ustalenie harmonogramu dostaw oraz terminów rozładunku. Dzięki temu możemy optymalnie wykorzystać zasoby ludzkie i sprzętowe.

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii

Dzięki nowoczesnym technologiom, możliwe jest wprowadzenie automatyzacji procesu przyjęcia towaru. W tym celu pomocą służą systemy RIFD, które znacznie skracają czas rozładunku przy jednoczesnym minimalizowaniu błędów.

 • Właściwa organizacja strefy

Jest to kluczowe działanie, które wspiera szybki proces przyjęcia towaru. Polega na wydzieleniu odpowiedniej przestrzeni do rozładunku, kontroli i sortowania towarów.

 • Dokładna kontrola dostaw

Polega na weryfikacji zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem pod względem ilości, jakości i stanu opakowania. Taka kontrola jest niezbędna dla dalszych etapów magazynowania.

Nowe technologie w strefach przyjęcia towaru w magazynie fulfillment

Coraz więcej firm, posiadających magazyn fulfillment, wdraża automatyzację w strefie przyjęcia towaru. Jeśli jest to dobrze zaplanowane i  co pozwala na znaczące skrócenie czasu rozładunku i zwiększenie dokładności kontroli. Popularne staje się również wykorzystanie systemów WMS (Warehouse Management System), które integrują proces przyjęcia towaru z pozostałymi etapami magazynowania. Ważnym trendem jest także stosowanie lean management w strefie przyjęcia towaru, co pozwala na eliminację marnotrawstwa i optymalizację procesów.

W ramach powyższych innowacji technologicznych, warto zwrócić uwagę na systemy RFID. Służą one do automatycznej identyfikacji towarów. Dzięki tej technologii możliwy jest odczyt i przesył danych, a także elektroniczne zasilenie chipów, które te dane przechowują

Kolejnym przykładem są wózki widłowe z systemem pick-by-voice. Działanie tej technologii oparte jest na przekazywaniu komunikatów głosowych pracownikom magazynowym. Urządzenie pick-by-voice jest stale połączone z systemem zarządzania magazynem WMS, który generuje wszystkie instrukcje na temat zadań, które mają wykonać operatorzy. System pick by voice odbiera je i przetwarza na informacje głosowe, które pracownicy słyszą w dołączonych zestawach słuchawkowych.

Powszechnie znaną i wykorzystywaną technologią jest oprogramowanie WMS do zarządzania magazynem. Oprogramowanie to zapewnia wgląd w cały asortyment zapasów firmy i zarządza procesem realizacji zamówień w oparciu o łańcuch dostaw — od centrum dystrybucji do półki sklepowej.

W praktyce wykorzystanie nowych technologii oznacza:

 • Szybszy rozładunek i kontrola dostaw
 • Mniejsza ilość błędów
 • Zwiększona produktywność
 • Lepsza kontrola stanów magazynowych
 • Wyższe zadowolenie klientów

Strefa przyjęcia towaru jest kluczowym elementem magazynu fulfilment i ma duży wpływ na efektywność całego procesu. W OEX Fulfillio dostosowujemy się do najlepszych praktyk i nowoczesnych technologii, które pozwalają na usprawnienie rozładunku i kontroli dostaw, co przekłada się na szybszą realizację zamówień i mniejszą ilość błędów.

Układ stref w magazynie fulfillment

(źródło: freepik.com)

 

Strefa składowania: optymalne rozmieszczenie towarów dla różnych strategii kompletacji

Strefa składowania jest centralnym punktem magazynu fulfilment i ma kluczowe znaczenie dla efektywności procesu kompletacji. Odpowiednie rozmieszczenie towarów w tej strefie pozwala na optymalizację tras kompletacji i skrócenie czasu realizacji zamówień.

Aby najoptymalniej rozmieścić towary, warto wziąć pod uwagę:

 • Przeprowadzenie analizy ABC

Polega ona na podziale towarów na kategorie A, B i C według częstotliwości kompletacji pozwala na optymalne rozmieszczenie ich w magazynie.

 • Wybór odpowiedniej strategii składowania

W zależności od specyfiki towarów i potrzeb firmy, można zastosować różne strategie takie jak FIFO, LIFO czy FEFO.

 • Wykorzystanie systemów regałów i regałów wysokiego składowania

Odpowiednio dobrane regały zapewniają optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i ułatwiają dostęp do towarów (np. regały wysokiego składowania)

Coraz więcej firm wykorzystuje automatyzację w strefie składowania, np. roboty paletowe, co pozwala na znaczące zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa. Popularne staje się również stosowanie systemów pick-by-light, które wskazują kompletującym pracownikom drogę do właściwych towarów. Ważnym trendem jest także stosowanie lean management w strefie składowania, co pozwala na eliminację marnotrawstwa i optymalizację procesów.

W praktyce wspomniane działania pozwalają na szybszą kompletację zamówień, zmniejszenie ilości błędów przy zwiększonej produktywności, a także lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, co z kolei przyczynia się do niższych kosztów magazynowania.

Strefa składowania jest kluczowym elementem magazynu fulfillment i ma duży wpływ na efektywność procesu kompletacji. W ramach działania OEX Fulfilio stawiamy na ciągły rozwój, dlatego dopasowujemy innowacje do wymagań naszych klientów, aby zaspokoić ich najważniejsze potrzeby.

Strefa składowania: optymalne rozmieszczenie towarów dla różnych strategii kompletacji

(źródło: freepik.com)

 

Strefa kompletacji: ergonomiczne stanowiska pracy i wydajne systemy kompletacji

Strefa kompletacji to serce magazynu fulfillment, gdzie odbywa się proces kompletowania zamówień dla klientów. Od ergonomii stanowisk pracy i wydajności systemów kompletacji w tej strefie zależy komfort pracy kompletujących, a także szybkość i dokładność realizacji zamówień.

Na większą ergonomię stanowisk pracy mają wpływ:

 • Zapewnienie ergonomicznych stanowisk pracy

Odpowiednie wyposażenie stanowisk, takie jak regulowane stoły i krzesła, maty antyzmęczeniowe oraz systemy wspomagające dźwiganie ciężarów, chroni pracowników przed urazami i zmęczeniem.

 • Wybór odpowiedniego systemu kompletacji

Stosowanie różnych systemów, takich jak pick-by-line, pick-by-zone czy pick-to-tote pomaga szybko i sprawnie kompletować zamówienia.

 • Motywacja i szkolenie kompletujących

Odpowiednia motywacja i regularne szkolenia pracowników kompletacji przekładają się na ich wydajność i dokładność.

Warto w tym miejscu nadmienić, że coraz więcej firm inwestuje w ergonomiczne stanowiska pracy dla kompletujących. Pozwala to na znaczące zmniejszenie absencji chorobowej i zwiększenie wydajności. Popularne staje się również stosowanie systemów wspomagających kompletację, takich jak okulary z wyświetlaczem head-up, które wyświetlają informacje o kompletowanych towarach. Ważnym trendem jest także stosowanie lean management w strefie kompletacji, co pozwala na eliminację marnotrawstwa i optymalizację procesów.

Wielu przedsiębiorców chwali sobie powyższe rozwiązania ze względu na to, że umożliwiają one na szybko kompletację zamówień, eliminację większości błędów i tym samym niższe koszty kompletacji. Wśród pracowników magazynu odnotowuje się natomiast zwiększoną produktywność oraz wyższy komfort ich pracy.

Strefa kompletacji jest kluczowym elementem magazynu fulfillment i ma duży wpływ na satysfakcję klienta. Dlatego klienci OEX Fulfilio stawiamy na nowoczesne rozwiązania w naszych magazynach, aby sprawnie i szybko móc dostarczać produkty do docelowego klienta.

Strefa kompletacji: ergonomiczne stanowiska pracy i wydajne systemy kompletacji

(źródło: freepik.com)

 

Strefa wysyłki: pakowanie i przygotowanie zamówień do wysyłki

Wreszcie, nowoczesny magazyn fulfillment wyposażony jest w  strefę wysyłki. Jest ostatnim etapem procesu kompletacji zamówień. Od sprawnego pakowania i przygotowania zamówień do wysyłki zależy terminowość dostaw i zadowolenie klienta.

Aby usprawnić proces wysyłki towarów, warto wziąć pod uwagę kilka dobrych praktyk, które pozwolą nie tylko szybciej i sprawniej wykonać ostatni etap procesu kompletacji, ale także znaleźć źródła oszczędności.

 • Dopasowanie opakowań do rozmiarów i specyfiki towarów

Wybór odpowiednich opakowań zapewnia bezpieczeństwo towarów podczas transportu i chroni je przed uszkodzeniem.

 • Stosowanie automatyzacji

Automatyzacja procesu pakowania, np. za pomocą maszyn pakujących, pozwala na znaczące zwiększenie wydajności.

 • Współpraca z firmami kurierskimi

Wybór odpowiedniej firmy kurierskiej i negocjowanie korzystnych warunków współpracy zapewnia szybką i bezpieczną dostawę zamówień do klientów.

Warto zauważyć, że coraz więcej firm inwestuje w automatyzację procesu pakowania, co pozwala na znaczące zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów. Popularne staje się stosowanie ekologicznych opakowań, co jest zgodne z trendami zrównoważonego rozwoju. Ciekawym i wartym uwagi jest także trend wspierający wykorzystywanie systemów etykietowania.

Powyższe metody pozwalają na szybsze pakowanie i przygotowanie zamówień do wysyłki. Ma to bezpośredni wpływ na mniejszą ilość błędów i lepsze zabezpieczenie towarów. W rezultacie odnotowuje się zwiększoną produktywność wśród pracowników i wyższe zadowolenie klientów. Wystarczy wspomnieć, że odnotowujemy nawet 99,7% usatysfakcjonowanych klientów OEX Fulfilio w kontekście bezbłędnego przetwarzania i wysyłania przesyłek.

Strefa wysyłki: pakowanie i przygotowanie zamówień do wysyłki

(źródło: freepik.com)

 

Wyposażenie magazynu fulfillment

Wyposażenie magazynu fulfillment to kluczowy czynnik wpływający na jego wydajność i efektywność. Odpowiednie regały, systemy magazynowania, wózki widłowe, urządzenia transportu wewnętrznego oraz systemy informatyczne są niezbędne do sprawnego zarządzania towarem i procesem kompletacji zamówień. Jak najlepiej wyposażyć magazyn fulfillment?

Regały i systemy magazynowania

Wybór regałów i systemów magazynowania zależy od rodzaju i specyfiki przechowywanych towarów. Popularne rozwiązania to regały paletowe, regały wysokiego składowania, regały przepływowe, regały push-back, a także systemy karuzelowe i pojemnikowe.

Firmy, które sprzedają towary o dużej rotacji, często wybierają regały wysokiego składowania do przechowywania produktów. Dla towarów o mniejszej rotacji stosuje się regały paletowe.

W ofercie OEX Fulfilio znajdują się nie tylko regały paletowe, ale też nowoczesne antresole z automatycznym systemem zbierania produktów.

Wózki widłowe i urządzenia transportu wewnętrznego

Wózki widłowe to niezbędne urządzenia do transportu palet i innych ciężkich ładunków. W magazynach fulfilment stosowane są również inne urządzenia transportu wewnętrznego, takie jak wózki ręczne, podnośniki, platformy i przenośniki.

W wielu magazynach wózki widłowe elektryczne wykorzystuje się do transportu palet z towarem do strefy kompletacji. Wózki ręczne są używane do kompletowania mniejszych zamówień. Co ciekawe, Amazon wykorzystuje drony do transportu towarów w swoich magazynach, a Walmart testuje autonomiczne wózki widłowe do kompletacji zamówień.

Wyposażenie magazynu fulfillment

(źródło: freepik.com)

 

Systemy informatyczne

Systemy informatyczne do zarządzania magazynem (WMS) są niezbędne do sprawnego zarządzania stanami magazynowymi, procesem kompletacji zamówień i wysyłką towarów. WMS integruje wszystkie obszary magazynu i pozwala na optymalizację procesów.

Systemy WMS wykorzystuje się między innymi do śledzenia stanów magazynowych, generowania list kompletacyjnych i zarządzania wysyłką zamówień. Według raportu firmy Gartner, globalny rynek systemów WMS wzrośnie o 10% w 2024 roku.

Magazyn fulfillment wyposażony w WMS oraz wspierające oprogramowania odgrywa ogromną rolę w sprawnym procesie kompletacji i eliminacji błędów w trakcie wysyłek.

 

Strategie kompletacji w magazynie fulfillment

Magazyn fulfillment jest specyficznym miejscem, w którym sprawdzają się konkretne procesy wspierające kompletowanie zamówień. Strategia kompletacji zamówień ma kluczowe znaczenie dla wydajności i efektywności magazynu. Wybór odpowiedniej strategii zależy od specyfiki towarów, wielkości magazynu i rodzaju zamówień.

Metody rotacji zapasów

 • FIFO (First In, First Out): Pierwsze dostarczone towary są jako pierwsze kompletowane do zamówień. Metoda ta jest idealna dla towarów o krótkim terminie przydatności do spożycia.
 • LIFO (Last In, First Out): Ostatnie dostarczone towary są jako pierwsze kompletowane do zamówień. Metoda ta może być korzystna dla towarów o długim terminie przydatności do spożycia, ponieważ pozwala na obniżenie kosztów magazynowania.
 • FEFO (First Expired, First Out): Towary z najkrótszym terminem przydatności do spożycia są jako pierwsze kompletowane do zamówień. Metoda ta jest niezbędna dla towarów łatwo psujących się.

Dwie najważniejsze strategie kompletacji

Wyróżnia się dwie, podstawowe strategie kompletacji. Pierwszą z nich jest falowa. Jak sama nazwa wskazuje, odbywa się ona w „falach”, czyli po kilka lub kilkanaście zamówień jednocześnie. Pozwala to na optymalizację tras kompletacji i skrócenie czasu realizacji zamówień.

Kompletacja strefowa dotyczy organizacji samego magazynu. Jest on podzielony na strefy, a kompletacja odbywa się w obrębie danej strefy. Metoda ta jest idealna dla magazynów o dużej powierzchni i dużej różnorodności towarów.

Wspomaganie kompletacji

Niezależnie od strategii kompletacji, warto zwrócić uwagę również na systemy wspomagające procesy kompletowania przesyłek. Wybór może paść na:

 • Systemy pick-by-light

Systemy te wskazują kompletującym pracownikom drogę do właściwych towarów za pomocą świateł. Pozwala to na znaczące zwiększenie wydajności kompletacji i redukcję błędów.

 • Systemy pick-by-voice

Systemy te wykorzystują technologię rozpoznawania głosu do kierowania kompletujących do właściwych towarów. Pozwala to na pracę bez użycia rąk, co zwiększa wydajność i bezpieczeństwo.

Strategie kompletacji w magazynie fulfillment

(źródło: freepik.com)

 

Bezpieczeństwo i ergonomia w magazynie fulfillment

Zapewnienie bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy jest kluczowe dla zdrowia i komfortu pracowników magazynu, a także dla efektywności całego procesu magazynowania.

Bezpieczeństwo pracy

Aby zapewnić optymalne i bezpieczne warunki pracy, poza oczywistą znajomością zasad BHP, możemy wyróżnić kilka znaczących aspektów i dobrych praktyk. Magazyn fulfillment również wymaga zapewnienia odpowiednio dobranych procesów i praktyk bezpieczeństwa.

Należy do nich między innymi ocena ryzyka zawodowego. Regularna identyfikacja zagrożeń w magazynie pozwala na wdrożenie odpowiednich środków ochrony i zapobiegania wypadków. Nieodzownym jest więc częste przeszkalanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie im odpowiednich środków ochrony indywidualnej takie jak odzieży i sprzętu ochronnego (m.in. kasków, okularów ochronnych, rękawic ochronnych itp.). Z kolei bez bezpiecznych procedur magazynowych, trudno mówić o zapewnieniami dostatecznej ochrony pracowników. Opracowanie i wdrożenie takich procedur dla wszystkich etapów pracy w magazynie minimalizuje bowiem ryzyko wypadków.

Ergonomia stanowisk pracy

Zachowanie ergonomii stanowisk pracy stanowi bardzo ważny element codziennej rutyny pracowniczej. Chodzi przede wszystkim o dostosowanie stanowiska pracy do fizjologicznych i psychologicznych cech człowieka pozwala na zmniejszenie zmęczenia i ryzyka urazów. Kolejnym elementem jest wykorzystanie ergonomicznych narzędzi i urządzeń, np. wózków widłowych z amortyzowanym siedzeniem, podnośników, uchwytów, ułatwia pracę i chroni przed urazami. Nie możemy zapomnieć również o odpowiednim oświetleniu i wentylacji dzięki którym zadbamy o komfort i zdrowie pracowników.

Bezpieczeństwo i ergonomia w magazynie fulfillment

(źródło: freepik.com)

 

Podsumowanie

Efektywna organizacja przestrzeni w magazynie jest kluczowa dla jego wydajności i rentowności. Dobrze zaprojektowany magazyn pozwala na szybszą kompletację zamówień, mniejszą ilość błędów i niższe koszty.

Niewątpliwie odpowiednia organizacja magazynu jest korzystna nie tylko dla firmy, ale także klienta. Pozwala między innymi na szybszą kompletację zamówień, mniejszą ilość błędów, niższe koszty magazynowania, wyższy komfort pracy, lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz zwiększoną satysfakcję klienta.

Aby zapewnić odpowiednią optymalizację procesu kompletacji warto wdrożyć następujące działania:

 • Ciągłe monitorowanie i analiza procesów magazynowych
 • Implementacja nowoczesnych technologii i automatyzacji
 • Inwestowanie w ergonomiczne rozwiązania
 • Szkolenie pracowników w zakresie efektywnej kompletacji
 • Współpraca z doświadczonymi firmami doradczymi

Efektywna organizacja przestrzeni w magazynie fulfillment to nieustanny proces, który wymaga ciągłego doskonalenia.

Jeśli chcesz wesprzeć swój biznes i szukasz odpowiedniego partnera, który zorganizuje Twój magazyn fulfillment, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami!