Zapytaj o wycenę

Rola e-procurement w organizacji – jak ułatwić proces zakupowy w Twojej firmie?

12.04.2024

E-procurement, czyli elektroniczne zakupy, to proces dokonywania transakcji zakupowych za pomocą różnych platform elektronicznych, takich jak strony internetowe, aplikacje mobilne czy specjalistyczne platformy zakupowe. Ten termin odnosi się zarówno do zakupów dokonywanych przez firmy prywatne, jak i sektor publiczny. Głównym celem e-procurementu jest zintegrowanie i zarządzanie wszystkimi działaniami związanymi z elektronicznymi zamówieniami, co przyczynia się do efektywnego i zautomatyzowanego procesu zakupowego.

Co wchodzi w skład zakupów w przedsiębiorstwie?

Zakupy w przedsiębiorstwie to złożony proces, który obejmuje szereg składowych. Po pierwsze, należy zidentyfikować potrzeby firmy, czyli określić, jakie produkty lub usługi są wymagane. Następnie należy zaplanować sposób ich zaspokojenia, co obejmuje wybór dostawców i negocjacje warunków umów. Kolejnym etapem jest zawarcie umów z wybranymi dostawcami oraz faktyczne zlecenie dostaw lub usług, które są zgodne z aktualnymi potrzebami firmy. Po dostarczeniu towarów lub wykonaniu usług następuje ich odbiór, a następnie dokonywane są rozliczenia finansowe.

Dodatkowo istotnym elementem procesu zakupowego jest ocena współpracy z wykonawcami, która pozwala na monitorowanie jakości usług oraz efektywności działań. Optymalizacja każdego etapu procesu zakupowego ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia strategicznych celów przedsiębiorstwa.

W związku z różnorodnością interpretacji pojęcia “zakupy”, w obszarze B2B stosuje się terminologię angielską, co pozwala precyzyjniej określić poszczególne etapy łańcucha dostaw i procesu zakupowego.

Jaką rolę pełni procurement internetowy?

E-procurement pełni kluczową rolę w procesie zakupów poprzez ułatwienie zarówno działaniom związanym z sourcingiem (sourcing department), jak i zakupami (Purchase Department). Sourcing department jest odpowiedzialny za wybór najlepszego dostawcy danego surowca lub towaru, podczas gdy purchase department ocenia i opiniuje tę współpracę. Dzięki e-procurementowi proces zakupowy staje się bardziej przejrzysty, a podział na te dwie części przynosi korzyści w postaci zapobiegania korupcji i nieprawidłowościom. Silniejszy podział pomiędzy sourcingiem a procurementem przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa firmy oraz umożliwia skuteczne zapobieganie sytuacjom działającym na niekorzyść przedsiębiorstwa. Dlatego e-procurement jest niezbędnym narzędziem wspierającym efektywność procesu zakupowego i zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie odpowiedniego surowca w ustalonym czasie.

E-procurement dla każdej firmy

Dla jakiej firmy sprawdzi się eprocurement? Tak naprawdę rozwiązanie to będzie dobrym rozwiązaniem dla małych, dużych i średnich firm, szkół i uczelni czy też instytucji publicznych.

Cyfrowe zamówienia mogą znacząco przyczynić się do rozwoju firmy poprzez optymalizację kanałów zaopatrzenia, zmniejszenie kosztów oraz poprawę efektywności procesów zakupowych. Współczesne wyzwania związane z zaopatrzeniem, rosnące koszty i nowe zagrożenia skłaniają firmy do korzystania z cyfrowych systemów zamówień, co umożliwia eksperci ds. zakupów obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności.

Rozwiązania eprocurement nie tylko pomagają firmom w optymalizacji zakupów, ale również poprawiają przejrzystość procesów oraz umożliwiają lepsze zarządzanie dostawcami. Dzięki cyfrowym zamówieniom firma może zwiększyć kontrolę nad procesami zakupowymi, lepiej monitorować i analizować wydatki, a także szybciej reagować na zmiany na rynku czy wewnętrzne potrzeby firmy.

Wykorzystanie cyfrowych zamówień może zrewolucjonizować procesy zakupowe, wprowadzając nowoczesne narzędzia i technologie, które umożliwiają szybsze, bardziej efektywne i elastyczne zarządzanie zaopatrzeniem. Dlatego warto zastanowić się nad wprowadzeniem cyfrowych systemów zamówień do swojej firmy, aby zoptymalizować procesy zakupowe i osiągnąć większą efektywność działania.

Skontaktuj się z nami!