Zapytaj o wycenę

Na czym polega kompletacja zamówień?

05.10.2021

Kompletacja zamówienia to w największym skrócie cały łańcuch zdarzeń sprawiający, że towar z półki trafia do rąk kuriera. Składają się na ten łańcuch zwykle poniższe etapy:

  • Zbiórka z półek (pojedynczo, per zamówienie; lub zbiorczo – multi-order-picking). Na tym etapie w profesjonalnym magazynie odbywa się pierwsza kontrola (np. przez skaner), sprawdzenie, czy pobieramy właściwy produkt)
  • Kontrola pakowania (ponowna kontrola na stacji pakowania, ponowne skanowanie, często na tym etapie także generowanie faktury)
  • Generowanie listu przewozowego (w tym procesie wskazane jest ręczne lub automatyczne wskazanie wymiarów i wagi przesyłki)
  • Pakowanie (automatyczny lub manualny dobór kartonu, wypełniacze, ułożenie i zabezpieczenie produktów, zaklejenie kartonu)
  • Naklejenie etykiety przewozowej i odłożenie paczki na właściwą dla konkretnego kuriera jednostkę transportową (kosz, paleta)

Pakowanie – kluczowy etap

Z punktu widzenia poprawności realizacji zamówień – kluczowy jest etap na stacji pakowania, gdzie odbywa się finalna kontrola produktów i zabezpieczenie ich do wysyłki. Ze względu na wagę tego etapu procesu wskazane jest przestrzeganie zasady „tylko jedno zamówienie w danej chwili na danym stanowisku w danym statusie”.

Skontaktuj się z nami!