Zapytaj o wycenę

Logistyka 3PL a 4PL: założenia i różnice

29.11.2021

Sprawna logistyka odgrywa kluczową rolę dla funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych oraz dystrybucyjnych na nowoczesnym rynku. Dlatego obecnie usługi zewnętrznych podmiotów logistycznych nie sprowadzają się już wyłącznie do transportu i magazynowania towarów. W modelach 3L czy 4L ich poziom zaangażowania jest większy. Zobacz, czym się różnią.

3L, 4L – co to za pojęcia?

3L, 4L, a czasem nawet 5L to pojęcia, które odnoszą się do poziomu zaangażowania zewnętrznej firmy logistycznej w procesy biznesowe firm zajmujących się produkcją i dystrybucją. Obecnie coraz rzadziej przedsiębiorstwa samodzielnie zajmują się magazynowaniem i wysyłką towarów – te zadania przejmują doświadczeni partnerzy. Szczególnie dobrze jest to widoczne w branży e-commerce, gdzie wsparcie logistyczne podmiotu trzeciego staje się nie tylko potrzebą, ale i koniecznością.

Oba podejścia, to jest zarówno logistyka 3PL, jak i 4PL, wiążą się ze stopniem zaangażowania firmy logistycznej w działalność biznesową klienta.

Logistyka 3PL – co to jest?

Logistyka 3PL, czyli „Third Party Logistics” (logistyka firm trzecich) to strategia, która opiera się na przekazaniu jednej lub kilku funkcji związanych z logistyką partnerowi z zewnątrz. W tym modelu najczęściej przedsiębiorstwa zlecają podmiotowi trzeciemu:
zadania transportowe,

  • obsługę procedur celnych i ładunkowych,
  • magazynowanie – w tym magazynowanie kontraktowe,
  • dystrybucję towarów,
  • zarządzanie transportem.
    W tym ujęciu dostawca usług logistycznych staje się operatorem logistycznym, natomiast sam zakres obsługi jest dostosowywany elastycznie do potrzeb konkretnego klienta.

Warto wiedzieć, że w modelu 3PL przedsiębiorca może skorzystać również z szeregu usług dodatkowych. Są to np. takie rozwiązania jak co-packing, szczególnie przydatne przy docelowej obsłudze klienta detalicznego.

Logistyka 4PL – czym jest?

Logistyka 4PL idzie o krok do przodu. W tym modelu współpraca między operatorem logistycznym a firmą produkcyjną/dystrybucyjną jest jeszcze bardziej zacieśniona. Najczęściej jest ona realizowana w ramach nowego podmiotu gospodarczego – spółki, której udziałowcami są obie strony transakcji. W tej sytuacji firma logistyczna najczęściej wyodrębnia cały zespół zasobów, które koncentrują się na realizacji potrzeb jednego klienta – np. dużego e-sklepu. Dlatego model 4PL jest wzbogacony m.in. o usługi:

  • logistyki zarządczej – to firma logistyczna zarządza wszystkimi procesami na każdym etapie łańcucha dostaw: od odbioru towaru od dostawców zewnętrznych, aż po ich dostarczenie do klienta końcowego;
  • dział zakupów – a zatem zarządzanie zasobami magazynowymi w imieniu klienta,
  • integralnego oprogramowania – np. takiego, które można „sprzęgnąć” z aplikacjami powiązanymi ze sklepem internetowym, tak aby uzyskać wiarygodne i stale aktualizowane informacje o stanach magazynowych, a także prowadzić przejrzyste rozliczenia wszystkich transakcji z klientami.

Nie jesteś pewien, na który model współpracy z firmą logistyczną się zdecydować? Najlepiej skonsultować swoją decyzję z ekspertami – wybór właściwej drogi jest uzależniony m.in. od skali planowanej działalności czy niszy biznesowej.

Skontaktuj się z nami!