Zapytaj o wycenę

Co to jest faktoring i na czym polega?

07.09.2021

Prowadzisz firmę i wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności? To powszechna praktyka, której stosowanie wymusza sam rynek. Problem w tym, że gdy wykonasz usługi lub dostarczysz produkty, a płatność za nie może być uiszczona za 30, 60, a nawet 120 dni, możesz mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Z tym wyzwaniem pozwala sobie poradzić faktoring. Zobacz, czym dokładniej jest i dlaczego warto z niego skorzystać.

Faktoring – czym dokładnie jest?

Faktoring jest usługą realizowaną przez instytucje finansowe (faktorów) na rzecz przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Polega ona na tym, że przedsiębiorca przesyła do faktora informacje o płatnościach, których oczekuje od klientów, a ten reguluje je przed czasem. Kiedy zaś klient ureguluje zobowiązania wynikające z wystawionej faktury, środki te trafiają na konto faktora, aby uregulować jego koszty.
W procesie tym uczestniczą:
przedsiębiorca, nazywany też faktorantem, który przekazuje nieopłacone faktury instytucji finansowej,
instytucja finansowa która reguluje faktury na rzecz przedsiębiorcy przed czasem, w rzeczywistości „odkupując” wierzytelność od firmy. Jest ona nazywana faktorem;
kontrahent, określany też jako dłużnik faktoringowy, który na uregulować opłatę za otrzymane produkty lub usługi.
Warto wiedzieć, że sam kontrahent niekoniecznie musi wiedzieć o tym, że firma, z którą współpracuje, skorzystała z faktoringu. Wszystko zależy od polityki samego przedsiębiorstwa oraz tego, czy chce ona informować swoich klientów o fakcie korzystania z opisywanego rozwiązania.

Jakie korzyści płyną z korzystania z faktoringu?

Z perspektywy przedsiębiorcy kluczową korzyścią, która wynika z korzystania z faktoringu, jest zapobieganie zatorom finansowym – utrata płynności budżetowej jest istotnym ryzykiem, zwłaszcza jeśli liczba wystawionych faktur z odroczonym terminem płatności jest duża, a klienci mają problem z terminowym dotrzymaniem zobowiązań.
Istotną zaletą faktoringu – w przypadku korzystania z jego pełnej wersji – jest też pozbycie się problemu z ewentualnymi nieuczciwymi kontrahentami. Jeśli okaże się, że klient nie uiści faktury w terminie, windykacja należnej kwoty należy już do faktora, na którego została przekazana wierzytelność.

Ile kosztuje faktoring?

Jak można się domyślić, korzystanie z faktoringu wiąże się z określonymi kosztami – instytucja finansowa, która finansuje faktury, niejako „zamraża” swoje środki, a także przyjmuje na siebie ryzyko. Dlatego za udzielone wsparcie pobiera prowizję – Najczęściej prowizja z tytułu faktoringu wynosi ok. 10-20% sumy, na jaką opiewa faktura, choć zależy to od wypracowanych przez faktora i przedsiębiorcę warunków współpracy – wyjaśnia ekspert z firmy OEX E-business.

Na jaki rodzaj faktoringu się zdecydować?

Faktoring jest coraz powszechniej wykorzystywaną usługą, która jest dostępna w kilku wariantach. Poza faktoringiem pełnym, który jest najkosztowniejszy, ale i wiąże się z pełnym przejęciem przez faktora wierzytelności, można wyróżnić:

  • faktoring niepełny – w tym przypadku faktor nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta. Oznacza to, że jeśli po upływie terminu płatności faktury klient nie ureguluje tej kwoty, to przedsiębiorca korzystający z faktoringu będzie ją musiał zapłacić;
  • faktoring mieszany – w tej wersji usługi jest określona górna kwota, do której za niewypłacalność kontrahenta odpowiedzialność ponosi faktor. Powyżej tej granicy za niezapłacone faktury odpowiada przedsiębiorca, który korzysta z usługi.
    Warto też wspomnieć o tym, że faktoring może być jawny (co oznacza pełne poinformowanie klienta o cesji wierzytelności już przy wystawieniu faktury), tajny (niewiążący się z informowaniem kontrahenta o faktoringu) lub półotwarty.

To, na którą wersję tej usługi się zdecydować, jest uzależnione od modelu biznesowego działalności. Warto zatem skonsultować szczegóły usług faktoringowych z ekspertami.

Skontaktuj się z nami!